• 12-Sep-2019
  • Kryptomeny

OBMEDZENÝ POČET BITCOINOV

V centralizovanej ekonomike sú meny vydávané centrálnymi bankami. V Európe je ECB, ktorá vydáva menu Euro (€). V súčasnosti je v obehu len v bankovkách hodnota viac ako 1,2 bilióna eur a neustále rastie tlačením nových peňazí. V USA je emitentom amerických dolárov FED (Federal Reserve System) a v súčasnosti sa v obehu nachádza hodnota 1,7 bilióna dolárov. Hodnota týchto tlačených peňazí neustále klesá. Vplyv na to malo aj zrušenie tzv. “Zlatého štandardu”, keď v roku 1971 vtedajší americký prezident Nixon zrušil vydávanie amerického doláru krytého zlatom.

 

Bitcoinov je obmedzený počet

V úplne decentralizovanej ekonomike nie je ústredný orgán, ktorý by reguloval monetárny systém. Mena je tvorená uzlami peer-to-peer a algoritmus generovania nových bitcoinov je vopred definovaný. Nové bitcoiny preto vznikajú postupným uvoľňovaním a vznikajú ťažbou – metódou proof-of-work, na ktorú je potrebný výpočtový výkon. V priemere každých 10 minút sa vyťaží jeden blok v sieti blockchain. Blok predstavuje určitý počet uskutočnených a overených transakcií a zároveň uvoľnenie stanoveného počtu nových bitcoinov do siete, ktoré dostávajú ťažiari ako odmenu za poskytnutie výpočtového výkonu. Maximálny počet bitcoinov je stanovený na počet 21 000 0000 (konkrétne 20 999 999,976). To stanovuje, že po vyťažení všetkých bitcoinov sa na rozdiel od bežnej meny zastaví uvoľňovanie nových peňazí do obehu.

Postupné pridávanie mincí do obehu navrhol tvorca kryptomeny bitcoin Satoshi Nakamoto. Rozvrh uvoľňovania bitcoinov je dopredu stanovený a postupnými fázami sa znižuje počet novo vydávaných bitcoinov, čo zobrazuje nasledujúca tabuľka.

 

Od roku 2009, keď Satoshi začal ťažiť prvé bloky, bola odmena matematicky nastavená na 50 bitcoinov za jeden vyťažený blok. Takýmto matematickým radom sa pri každom vyťaženom bloku (teda približne každých 10 minút) uvoľňujú nové mince do obehu. Vzhľadom na rozvrhové uvoľňovanie, sa pri vyťažení každých 210 000 blokov odmena znižuje o polovicu, čo je zníženie odmeny približne každé 4 roky. V roku 2012 sa takto odmena za vyťažené bloky znížila len na 25 bitcoinov za vyťažený blok. V súčasnosti sa rozvrhové uvoľňovanie nachádza v tretej fáze, čiže od roku 2016 je odmena za vyťažený blok už len 12,5 bitcoinu a dnes je v obehu približne 17,9 milióna bitcoinov. Ďalšia štvrtá fáza zníženia odmien by mala prísť v roku 2021 ale tzv. Bitcoin Halving (zníženie odmien o polovicu) nastane už v máji 2020. Odmena sa tak zníži na 6,25 bitcoinov za blok.

Ako vplýva znižovanie odmien na cenu bitcoinu?

Ak by ťažiari chceli prakticky ostať v prepočte na doláre na rovnakej hodnote svojej odmeny, mala by sa po znížení odmeny o polovicu, zvýšiť cena odmeny o 100%. Koncom roka 2012 po prvom halvingu, kedy sa cena pred ním pohybovala na úrovni približne 12 dolárov, sa jeho cena rok na to pohybovala už na úrovni 1000 dolárov! Druhý halving v júli 2016 sa cena pohybovala na úrovni 600 dolárov a určite všetci dobre vieme, ako vyzerala cena rok aj niečo po halvingu v decembri 2017 – 20 000 dolárov za jeden bitcoin! Dnes sa bitcoin obchoduje za 10 000 dolárov. O necelý rok nás čaká vstup do 4. fázy rozvrhu uvoľňovania nových bitcoinov. Čo to spraví s cenou predpovedať nevieme. Stačí použiť sedliacky rozum a vychádzať z prepočtov a histórie. Odhady sú až niekde na úroveň 300-400 tisíc dolárov.

Záver

Množstvo fiat meny – neobmedzené. Množstvo zlata – neznáme. Množstvo bitcoinov – 21 000 000. Koľko bitcoinov alebo časti z neho si zaobstaráte je len na Vás. Jedno je isté, nikdy sa neujde jeden celý bitcoin všetkým ľuďom na svete.

 

Ak chcete aj Vy vedieť, čo všetko Vás môže čakať, čo môžete získať či ako vyťažiť čo najviac z daných informácii, tak neváhajte kontaktovať spoločnosť CRYPTON DIGITAL na e-mailovej adrese info@crypton.digital .

Autor: Ing. Tomáš Jacko, Marketing Manager of CRYPTON DIGITAL, SE

Share article on social media
CRYPTON DIGITAL Logo